OSOBNÍ ANALÝZA: MÁ BOLEST A ZRANĚNÍ ZAD SPOJITOST SE SILOU BŘIŠNÍCH/ FUNKCÍ BŘIŠNÍCH SVALŮ A NITROBŘIŠNÍHO TLAKU?

22635492_860045427487133_406740731_nNa základě mnoha otázek a mýtů, které vládnou v oblasti problematiky bolestí zad a oblasti funkce trupu a hssp, jsem ukončil svou diagnostickou analýzu a přes své původní větší plány, jsem analýzu ukončil na čísle 100 diagnostik. Původní plány byly mnohem vyšší, ale bohužel je stále méně času a již toto bylo pro mě dost práce a navíc stejně výsledky byly stále velmi podobné. I tak si myslím, že 100 funkčních diagnostik v rámci jednoho roku a v rámci daných parametrů je stále kvalitní základ, který budu nadále rozšiřovat o další roky zpět i v budoucnu.

Celá analýza evidovaných diagnostik měla tato pravidla a parametry:

✅1. Jde o mé funkční diagnostiky od začátku roku 2018 až do této doby. Jedná se o 32 žen a 68 mužů.

✅2. Jde pouze o případy delší bolesti zad či vážných zranění v oblasti zad / min. měsíc bolestí

✅3. Jde pouze o diagnostiky, které jsou kvalitně provedené a skutečně komplexní. Břišní svaly byly ve většině testovány 2 testy ( test flexe trupu a izometrický odporový test). Stejně tak nitrobřišní tlak.

Celá analýza měla za cíl ukázat, jaké spojitosti měli či neměli lidé s bolestmi zad u mých funkčních diagnostik se silou břišních svalů a silou a funkcí nitrobřišního tlaku.

Jak tedy dopadl výsledek?

✔️21 mužů a žen s bolestmi či zraněním zad mělo slabé či středně silné břišní svaly a nestabilní/ slabý nitrobřišní tlak

✔️79 mužů a žen s bolestmi zad mělo silné či středně silné břišní svaly a silný/ stabilní nitrobřišní tlak

Závěr si jistě udělá každý sám. Na souvislá témata jsem napsal již články zde (odkaz) ,IMG_1601 zde (odkaz) či zde (odkaz). Jako kontrolní skupina by mohly posloužit diagnostiky lidí bez bolestí zad, kde by jistě výsledky vypadaly podobně. Tedy I z mých praktických závěrů nevychází přímé souvislosti mezi silou břišních svalů a silou/ funkcí nitrobřišního tlaku. Naopak určití klienti u bolestmi zad dokonce měli spíše příliš silný nitrobřišní tlak.

I když jsem se v rozboru těchto evidovaných diagnostik nezaměřoval na jiné aspekty, mohu říci, že mnohem častější byly u těchto lidí problémy jak v rámci vzoru a síly extenze kyčlí či trupu. Také jsem se setkal s častými problémy v oblastí kyčlí, kde osobně vidím častější jádro příčiny možných následných problémů. V rámci (nejen) svých závěrů také vycházím v přístupu konceptu FSU a také své nápravné práce, která má své zdárné výsledky, které dokládám (odkaz) a budu dokládat. Stejně tak připravuji do budoucna detailnější a hlubší výzkum, který bude opřen nejen o mě samotného tak, aby bylo vše více objektivní.

(Autor: Copyright© Martin Snášel/Coretraining.cz2019)