ROZHOVOR SE ZAKLADATELEM / ŘEDITELEM EPI KARLEM GILLIGANEM

Karl_Gilligan_Jak vzniklo EPI a proč jsi ji založil?

EPI (Elite Performance Istitute http://www.epicertification.com/) jsem založil v Irsku v roce 2010. Zpočátku se společnost prezentovala jako KG Elite Performance, ale později se v roce 2014 vše změnilo na EPI a rozšířilo vzdělávání na mezinárodní úroveň. Před rokem 2010 jsem pracoval jako silově-kondiční trenér v profi lize Rugby a poté v Irish Institute of Sport (IIS) s olympijskými sportovci.

 Zpočátku bylo naším cílem zlepšit sportovní výkon. Tím, jak jsme pracovali s různými atlety různých úrovní a to od juniorů po starší, od amatérů po profesionály, snažili jsem je co nejlépe prakticky vzdělávat. Všichni jsme byli plní nadšení, ale někteří dobře nepochopili tréninkový proces.

V průběhu s námi spolupracovali absolventi kurzů na trenéra a Sport Science kurzů po dobu pár týdnů , aby se naučili jak trénovat atlety. Chtěli vědět, jak se stát silově-kondičním trenérem, jak tedy trénovat atlety odlišně od běžných klientů. Jak zlepšit sílu, dynamiku, rychlost, energetické systémy, funkční screeningy a kondiční testy. Bohužel toto nebylo součástí jejich vzdělávacích kurzů. V konečném důsledku jsem se rozhodl vytvořit NCSC (National Certificate in Strength & Conditioning) Kurz v roce 2011.

Jaká je tvoje minulost, předchozí vzdělání a kde jsi získal zkušenosti?

 Všichni EPI lektoři mají přes 10 let větších zkušeností se silově-kondičním tréninkem v profesionálních sportech. Pracují napříč mnoha sporty jako je fotbal, Rugby Union, Rugby League, box, golf, Australský fotbal a olympijské sporty.

 EPI filozofie je poháněna výzkumy a zajišťujeme, že naši lektoři jsou akademicky velmi 18221636_10209361462014902_5525747144433483540_nvzdělaní. Z toho důvodu, jsou všichni mezinárodní lektoři vzděláni na magisterské úrovni. Navíc mají rozsáhlou zkušenost se sportem. Všichni byli atleti na soutěžní úrovni v mladších letech a spousta z nich závodila mezinárodně.

 NCSC kurz se poprvé v roce 2012 objevil v Dublinu, a byl navržen tak, aby poskytl světovou třídu silově-kondičního tréninku k proškolení kvalifikovaným profesionálům a zdravotním pracovníkům. Během tří let proběhly kurzy v Irsku a Severním Irsku. V roce 2015 se EPI rozšířilo do Polska, kde proběhlo celkem 6 kurzů v ten stejný rok. V roce 2016 se zahájily kurzy ve Spojeném Království a Německu, kde proběhlo dalších 8 kurzů. V roce 2017 jsme začali v České republice, na Slovensku a máme plánované kurzy v Srbsku, Číně a Brazílii.

 Od prvního NCSC kurzu jsme mezinárodně vyškolili přes 2 000 trenérů, což uvádí EPI do popředí ve vzdělávání silově-kondičních certifikacích v Evropě.

Jaké jsou rozdíly EPI systému oproti jiným organizacím jako např. EXOS?

 18300845_10209370618803816_1238446385731578077_nPřestože se žádný z našich EPI koučů nezúčastnil programů EXOS, slyšeli jsme mnoho pozitivních věcí o jejich přístupu a systému. Kvůli tomu lze těžce odhadnout náš systém versus ten jejich. O čem můžeme mluvit je, jak my to děláme a jaký je náš přístup. Díky tomu, co si teď trenéři čtou, mohou udělat nějaké porovnání se systémem EXOS.

 Je zde jedna odlišnost a to taková, že EPI poskytuje Národní Certifikát (NCSC) kdežto EXOS poskytuje sérii seminářů. Aby se naši trenéři stali certifikovanými, musí projít praktickou zkouškou  a také splnit písemný test sérií otázek a odpovědí. Toto považujeme za vysoký level důvěryhodnosti našich kvalifikovaných NCSC trenérů, kteří se poohlíží po zaměstnání ve sportovní oblasti.

 EPI Tréninkový systém se točí kolem přístupu o 8 krocích, což je jako návod pro trenéry, jak mohou poskytovat své silově-kondiční dovednosti koučování.

 Máme 4 důležité cíle:

 1. Zlepšit výkonnost atleta
 2. Snížit riziko zranění
 3. Vzdělávat atlety
 4. Získávat výsledky

Abychom pomohli nastínit náš tréninkový systém, soustředíme se na klíčové části jako jsou:

 1. Kvalita pohybu
 2. Silově-rychlostní křivka a její rozvoj
 3. Rozvoj energetických systémů
 4. Regenerace a zotavení

Co vidíš jako největší problém sportovců v silově-kondiční přípravě?

 Dva největší problémy, které vidíme je nedostatek pochopení tréninkového procesu a18222132_1527219333964156_501770427383462830_n nedostatek zotavení/regenerace v tréninkovém plánu.  Atleti často nevědí, proč provádí různé tréninkové modality, jako například Olympijské vzpírání, plyometrii nebo nápravné cvičení. Občas vidíme, jak atleti v tělocvičně provádí porůznu rozházené série cviků. Není zde žádný jasný cíl tréninků, žádná specifická adaptace, kterou hledají jako například maximální síla nebo reakční síla. Prostě jen provádějí různé cviky a cvičení bez strukturovaného formátu. Během jejich krátké sportovní kariéry je toto všechno ztráta hodnotného času. Atleti příliš často nedosahují svého sportovního potenciálu kvůli zbytečným rokům nesprávného trénování.

16422257_1431186566916250_6543579938076111926_oAtleti si také často myslí, že čím tvrději a delší časový úsek trénují, tím budou lepší. Z výzkumů o vyčerpání, zotavení a monitoringu víme, že tento přístup je vadný. Nepochopte mě špatně, jsou chvíle, kdy úmyslně chceme přitvrdit trénink atleta, abychom způsobili specifickou adaptaci, ale i to musí být součástí strukturovaného plánu. Někteří chtějí trénovat tvrdě po celý rok. To může mít negativní důsledky, pokud zde není plán zotavení/regenerace. Chceme se stejným významem zacházet s regenerací tak, jako s tréninkem. Atlet tak může vidět význam a rozdíl regenerace v procesu tréninku

 V ČR/SR je mnoho sportovců, kteří stále podceňují potřebu silového tréninku a také nedostatek periodizace v přípravě. Je to podobné i v Irsku a UK?

 Stejně jako v ČR/SR, mnoho atletů v UK mohou mít podobné myšlení. Často se to vidí ve vytrvalostních sportech jako je Maraton nebo Triatlon, nicméně se to rok od roku dost mění.

Pro EPI je odpověď jednoduchá. Všechny typy sportů vyžadují určitý typ projevu síly16463346_374482082932761_8408195750246641365_o k provedení pohybové dovednosti pro daný sport, ať je to běh, házení nebo skákání. V některých sportech je potřeba velkého množství síly např. rychlého tempa jako je sprintování. Zatímco jiné sporty vyžadují nižší level síly, ale s vyšším počtem opakování jako např. maraton, kde silový trénink není takovou prioritou. I přesto, že má každý sport své silové požadavky, všechny sporty mohou těžit z vhodného silového tréninku. Klíčem pro silově-kondičního trenéra je chápání těchto potřeb a schopnost aplikace vyhovujícího silového tréninku.

EPI má svůj vlastní MCS testovací koncept. V čem se liší a proč EPI nepoužívá FMS jako jiní?

Ano, MCS jsem vymslel pro kurzy NCSC. Často jsem využíval FMS s mými týmy a atlety ještě předtím, než byl vytvořen MCS. Existují tři hlavní důvody odchodu od FMS a počátku využití MCS.

 1. Čas je limitující faktor FMS pro týmy atletů
 2. FMS neposkytuje podrobný dostatek informací pohybového vzoru bilaterálního
  R
  R

  dřepu (Overhead Squat Test). Toto pociťuji jako limitující faktor, jako klíčový lift v posilovně pro bilaterální pohyb do dřepu jako např. zadní dřep, přední dřep, deadlift, trh, nadhoz a mnoho plyometrických pohybů

 3. V FMS se netestuje unilaterální rozdíly. In-line Lunge test v FMS nepokrývá dostatečně jednostranné nároky k nalezení opravdových asymetrií mezi levou a pravou nohou. Navíc zde není žádný test dopadu ze skoku, což nyní již víme, že je vhodný test k identifikaci zranění ACL.

Na konci kurzu se objevilo heslo, které říká: „dělejte vše jednodušší“. Co vidíš, že dělají trenéři zbytečně komplikovaně?

 Máme mnoho mladých fitness profesionálů, kteří chodí na kurzy. Někteří z nich absolvovali nějaký trenérský kurz a jsou noví ve sportovním průmyslu. Někdy si myslí, že k úspěšnému udržení si klienta je třeba vytvářet strhující a zábavné plány. Důsledkem toho střídají stimul téměř každou tréninkovou jednotku. Snaží se vytvářet trénink náročný a sexy. Může to být vhodné pro některé klienty a zpětná vazba může být velmi dobrá, ale nemusí být vhodný pro atleta se specifickými cíli jako je např. zlepšení ekonomie běhu pro maratonce nebo lepší dynamika pro fotbalistu.

Pro trenéra je důležité „udržet cíl, cílem“! Pokud se budou snažit stále měnit trénink a stimul každou jednotku, jak mohou očekávat překonání kterékoliv kvality?

Proto se snažíme v EPI zjednodušit tento proces. Když chceme zlepšit rychlost, soustředíme se na zlepšení té kvality, když chceme zlepšit atletovu aerobní kapacitu, víme, co funguje nejlépe a soustředíme se na rozvoj toho kterého komponentu. Sexy je pro nás to, když atlet zlepší svou dynamiku na 300W nebo zlepší svůj čas z 0-10s sprintu o více než 0,1s. Formulujeme systém toho, co atlet potřebuje a soustředíme se na to, co zlepšuje tyto oblasti. Díky tomu „udržujeme jednoduchost!“

EPI je nyní v Irsku, Anglii, Polsku, Německu, na Balkánu, nyní i u nás v České republice a na Slovensku. Jak je EPI akceptováno a jaké jsou plány do budoucna?

Jsme nesmírně vděční mít tu příležitost přivést EPI NCSC Kurzy do různých zemí Evropy jako je i Česká republika a Slovensko. Zpětná vazba byla ohromně pozitivní, a to v každé 16299314_1431187026916204_1591903414447054814_nzemi, v které kurzy proběhly. Myslím, že praví trenéři nadšeně oceňují silově-kondiční kurzy, na které se zaměřujeme, a které jsou založeny na „evidence-based“ přístupu. Navíc, když mají lektoři kurzů letitou praxi ve sportovním odvětví, kterou mohou účastníkům předat, stojí to za to o to víc. Věřím, že EPI toto nabízí všem účastníkům NCSC kurzů.

Co bys vzkázal trenérům z České a Slovenské republiky, kteří přemýšlejí o vzdělávání od Elite Performance Institute? Co by mohlo být předmětem zájmu tohoto mezinárodního vzdělávání?

V první řadě, EPI je velmi hrdé na kvalitu vzdělávání, kterou přinášíme na NCSC kurzech. 18404244_780586198767585_8425508249336057975_oJsme přesvědčeni, že kterýkoliv trenér z jakékoliv země ocení vysoký význam NCSC kurzu a naše množství kurzů všude mluví za své.

EPI Fáze 1 a 2, které utváří část NCSC Kurzů jsou mezinárodně uznávány hlavními organizacemi silově-kondičního odvětví. Zahrnují je:

 • National Strength & Conditioning Association (NSCA)
 • National Academy of Sports Medicine (NASM)
 • American Council on Exercise (ACE)

Trenéři z ČR a SR jsou zajištěni tak, že jejich kvalifikace je uznávaná na světové úrovni, což znamená, že pokud si přejí cestovat a pracovat jako silově-kondiční trenér, jejich kvalifikace je uznávaná i mimo jejich zemi.

(Všechny fotky jsou použité z prvních kurzů NCSC v Česku a na Slovensku)

České a Slovenské EPI: www.epi-czech.cz / www.epi-slovak.cz

Nejbližší další certifikovaný kurz NCSC phase 1 je již nyní v 15-18.6.2017. Více informací na www.epi-czech.cz či na emailu: info@epi-czech.cz 

(Překlad: Michal Mareš)

(Martin Snášel©coretraining.cz2017)