KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU level 2

11Dvoudenní školení navazující na Level 1. Level 2 se zabývá celkovou diagnostikou/ screeningem funkčního pohybu, podrobné vyšetření a posouzení pohybu a funkce jednotlivých segmentů a jejich vyhodnocení. Součástí jsou také přídavné svalové testy a pokročilé manuální testy a testy na zjištění bolesti.

Tento kurz zároveň současně spojí jak level 1 a level 2 a naučí, jak se všemi informacemi vhodně pracovat, zhodnotit a stanovit postup.


Na kurz má přístup pouze ten, kdo prošel naším kurzem „Komplexní diagnostika pohybového aparátu level 1“.

Teoretický a praktický program:

– Základní přehled diagnostiky level 1

– Vyšetření kvality běžných denních pohybových stereotypů z hlediska stability, mobility a motorické kontroly.

– Možné souvislosti se změnou pohybového vzoru a testování  kvality pohybových stereotypů končetin a trupu.

Základní screening/ testování základních oblastí:

9• Krční páteř

• Ramenní pletence / Lopatka

• Hrudní páteř

• Bederní páteř

• Pánev

• Dolní končetiny

  • Pokročilé a přídavné manuální svalové testy
  • Diagnostika základních cviků a funkčních pohybů
  • Testování základních provokačních testů na bolest
  • Svalové vztahy a souvislosti v pohybovém aparátu
  • Zkušenosti z praxe při možných diagnostických výstupech
    – Zpracování hotového dotazníku a diagnostiky, konečné shrnutí a výstup
  • sit-reachVysvětlení svalových a dalších souvislostí
  • Celkové propojení jednotlivých bodů dotazníku a diagnostiky z komplexní diagnostiky pohybového aparátu 1 a 2
  • Ukázka reálného výstupu diagnostiky a postup pro nápravný postup/ trénink

Datum:

Čas: 9:00 – 17:00 / 9:00 – 14:00/15:00

Místo: Core centrum, Praha – letňany, Rýmařovská 561, 2.patro

( www.corecentrum.cz )

Cena : 6 500kč 

Lektor: Martin Snášel

Co získáte:

Certifikát o účásti na dvoudenním kurzu
Komplexní teoretické a praktické znalosti o diagnostice a testování pohybového aparátu

Manuál

!Kurz bude probíhat jedině při minimální účasti 12 lidí

Přihlášky posílejte na náš email: info@coretraining.cz
Do přihlášky napište název semináře, své jméno a přijmení, adresu a tel.číslo

Přihlášovací formulář na kurz: 

KOMPLEXNÍ DIAGNOSTIKA POHYBOVÉHO APARÁTU Level 2

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon

Vaše adresa (ulice, město, PSČ, stát)

Další poznámky