FSU Level 2 – Komplexní vyšetření/ Diagnostika

FSU ( www.functionalspine.cz )je prověřený moderní integrovaný nápravný a diagnostický systém, který má za cíl zlepšovat funkční stav páteře. FSU prošel za léta řadou úprav a praktických prověření, proto je jeho program postavený na přehlednosti, efektivitě, logické návaznosti a postupné progresi.

FSU level 2 je celý postaven na celkovém komplexním vyšetření / Diagnostice všech oblastí páteře jak na základě vědecky podložených informací, tak na základě našich dlouholetých praktických zkušeností.

FSU level 2 je nutný k tomu, aby se daný účastník dostal na další poslední level 3 a stal se FSU – C / certifikovaným.

FSU levelu 2 se může zúčastnit jen ten, co prošel účastí na FSU levelu 1.

 

PROGRAM DVOUDENNÍHO KURZU:

OTÁZKA VZNIKU FUNKČNÍCH PORUCH/ DYSFUNKCÍ PÁTEŘE

ANAMNÉZA / Styl provedení rozhovoru a výběr otázek

ROZBOR A POSOUZENÍ PSYCHOSOCIÁLNÍCH FAKTORŮ

OTÁZKA STATICKÉHO POSOUZENÍ

-POSOUZENÍ A TESTOVÁNÍ POHYBOVÝCH ROZSAHŮ V JEDNOTLIVÝCH SOUVISLOSTECH

  • Kyčle
  • SI kloub
  • Bederní páteř
  • Hrudní páteř

-POSOUZENÍ A TESTOVÁNÍ SVALOVÉ SÍLY A VYTRVALOSTI V JEDNOTLIVÝCH SOUVISLOSTECH

  • Svaly v oblasti kyčlí
  • Oblast trupu / bederní páteře
  • Hrudní páteř

– POHYBOVÉ TESTY

-SPECIFICKÉ PROVOKAČNÍ TESTY NA BOLEST

Oblast kyčlí a jejich možné projekce v oblasti páteře

Funkční svalové a jiné příčiny bolesti

Sakroiliakální kloub – Velká baterie testů a otázka jejich posouzení

Deep gluteal syndrom/ Piriformis syndrom 

Ischias – dráždění/ komprese sedacího nervu

Kořenové syndromy a diferenciální diagnostika

Výhřez meziobratlové ploténky

Spondylolistéza/ spondylolýza

Spinální stenóza

Facetový syndrom

Nestabilní páteř/ Nespecifická bolest

….a další

Cena zahrnuje:

–          Teoretické informace a praktický dvoudenní nácvik

–          Manuál

–          Certifikát FSU level 2

– Možnost pokračovat na FSU level 3

 

Čas 9:00 – 18:00

Cena: 5990 Kč

Lektoři: Martin Snášel 

Termín:    30.4.2022

Kde: Prešov ( Prestige Fitness)

Přihlášky na emailu info@coretraining.cz 

 

 

Přihlášovací formulář na kurz: 

FSU LEVEL 2 – Komplexní vyšetření/ Diagnostika

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Váš telefon

Vaše adresa (ulice, město, PSČ, stát)

Další poznámky