Sternocleiodomastoideus a jeho podceňovaný negativní vliv na (nejen) stabilitu páteře

SCMVáš sternocleidomastoideus(SCM) je velmi nápadný tlustý sval na bocích na přední straně krku. Jeho latinský název je snadno zapamatovatelný, protože přesně označuje, kam se sval upíná – tj. na kost prsní (Sterno), kost klíční neboli klavikulu (cleido) a výčnělek baze lebky za uchem (processus mastoideus).

Funkce a dysfunkce

Jestliže si představíme všechny funkce tohoto svalu, myslím, že mnoha z vás bude hned vědět, proč o svalu píšu. Velice důležitou funkcí je flexe krku, tedy společně s m.scaleni ohýbá krk, tedy sklání hlavu k hrudníku. On sám však táhne bradu vpřed, tedy je častým problémem při předsunu hlavy, který si často vytvoříme chybným stereotypem my sami. To samozřejmě má automatickou reakci horních fixátorů, které se snaží hlavu udržet.
Při zapojení jen jednoho ze svalů, uklání hlavu na příslušnou stranu a otáčí ji na stranu protilehlou. Společně se horním trapézovým svalem pomáhá stabilizovat hlavu při pohybu dolní čelisti tj. kdykoliv mluvíme či žvýkáme. Špatná zpráva pro všechny, co rádi mluví a mají rádi žvýkačky. Jednou ze zajímavých funkcí je, že když je hlava hyperextendovaná, táhnou bradu dopředu nebo pomáhají při extenzi šíjovým svalům. K tomu všemu je to pomocný nádechový sval, tedy lidi se špatným dechovým stereotypem či vyloženě s dysfunkcí typu paradoxního dýchání dostávají tento sval do velkého napětí.
Tento sval sám o sobě má sklon ke zkracování a vzhledem k jeho nesčetným funkcím a našemu flekčnímu civilizačnímu prokletí, kdy trávíme hodiny a hodiny u počítačů a mobilů, se snadno stává hypertonickým a snadno se v něm při takovémto nadužívání tvoří spouštěcí body.

Proč tento sval probírám? Nejen, že zvýšené napětí a zkrácení tohoto svalu vyvolává mnohé časté bolesti v oblasti hlavy (čelo,Forward-Head-Posture1 spánek, ucho, oblast tváře, kolem očí, bolest na temeni), mohou vyvolat závratě až slzení oči či špatné vidění, ale pro nás především je podstatné to, že inhibuje krční extensory a hluboké krční flexory, což vyvolává nestabilitu v oblasti krku. Ty mají totiž v rámci své fyziologické aktivity úkol udržovat krční páteř v neutrální poloze, aby nedošlo k poškození struktur měkkých a tvrdých tkání. To i vzhledem k širšímu funkčnímu propojení (SCM jsou ve frontálním svalovém řetězci napojené na rectus abdominis) napomáhá destabilizovat krční páteř. Jestliže si to pro mnohé laiky spojíme do horního zkříženého syndromu, kde je v oblasti krku společně s levator scapule označován, vyjde nám celkový obrázek narušení funkce páteře jako celku. Problém v krční a následně hrudní páteři má nejen mnoho dalších následků jako např. poruchy ramenního kloubu, ale současně velice souvisí s problémy bederní páteře. Mnoho těch, co začnou mít problém s krční páteří v souvislosti např. s jejich psaní na počítači a práci v kanceláři, skončí dříve či později s problémy v bederní oblasti. Tyto dva segmenty jsou na sebe velice napojené. Nemluvím teď jen ze zkušenosti s některými klienty, ale i z vlastní zkušenosti, kdy napětí v tomto a dalších svalů začalo velice ovlivňovat nejen bolesti krku, šíje a hlavy, ale začal jsem vše cítit v celkové posturální stabilitě.

Traumatické poranění krku, špatné držení těla, svalová nerovnováha, a nadužívání může také způsobit dysfunkci hlubokých krčních flexorů. Většina lidí s bolestí krku nezažijí úplné vymizení příznaků, což má za následek trvalý a recidivující stav. Mezi 50% až 85% z těch, kteří trpěli bolestí krku, se bolest objevila po 1 až 5 letech. Trénink hlubokých krčních flexorů a hlubokých extensorů bylo prokázáno, že je velmi důležité v úplném vymizení recidivující a chronické bolesti krku. Bylo také prokázáno, jak je toto prospěšné pro sportovce v kontaktních sportech, jako jsou bojové sporty, rugby či fotbal, kde může snadno dojít k úrazu hlavy.

špatný klikCo dělat a nedělat?

Mohu říci, že náprava SCM a následné zaměření se na hluboké krční svaly velice překvapí. Jde o to, že nejdříve musíme uvolnit tyto svaly, které nám brání k efektivní aktivaci těchto hlubších svalů. Pomoci si samozřejmě můžeme uvolněním tohoto sval mnoha technikami jako je masáž, ovlivněním spouštěcích bodů či strečinkem ( zde to může být i složitější z hlediska četných funkcí).
Co je však podstatné je to, naučit se pracovat v takových posturálních pozicích a pohybech, aby k tomu napětí nedocházelo a zároveň zmíněným následných posílením hlubokých krčních flexorů a extensorů, abychom dosáhli návratu synergické koordinace svalů v oblasti krku.

http://www.coretraining.cz/2012/08/hluboke-svaly-krku-nerovnovaha-a-bolesti/

Tedy necháme-li krk v předsunuté poloze (klik, prkno atd.) v mnoha cvicích či ho tam záměrně táhneme (viz. tlaky či přítahy),neckretractions-1 nezhoršujeme jen stav našeho krku, ale zhoršujeme stav celého stabilizačního systému. To se stává velice často jak v tréninku, tak v každodenním životě. Např. telefon vklíněný mezi uchem a ramenem, otáčení hlavy na stranu při rozmluvě s někým, držení zakloněné hlavy při mnoha pracovních činnostech viz. malování či lezení nebo právě nejčastější psaní a práce na počítači v poloze předsunuté poloze hlavy. To vše je nutné změnit.

Z hlediska správné funkce SCM je nutné zmínit, že aby mohlo dojít k protažení přední části těla a k zajištění opory hrudního koše, hlava se musí uvolnit i na zadní straně krku a celkově tak protáhnout páteř. SCM je takto tedy klíčovou oporou přední části těla a zároveň i zadních extensorů. Jeho správná funkce závisí na protahující se páteři.
Toto je nastavení těla jak v jeho optimální posturální funkci, tak v jeho funkci stabilizační a právě proto je toto jeden z důvodů, proč klademe často důraz na této formě držení těla v mnoha cvicích a snažíme se o jeho nápravu.

(Autor: Martin Snášel)